Ovako je izgledao heliks na samom početku radova.

Hrvoje postavlja nivoe.

Završena konstrukcija heliksa je visoka 280 cm.

Sva pruga je spojena na heliks i isprobana tako da može početi izrada reljefa kojeg je velemajstorski napravio

Marin Benkus

Jako puno sati strpljivog rada i puno je potrošenog gipsa u tome

Danas je sve gotovo

Alternative flash content

Requirements